Nattvandring.nu

Jönköping 20 november

Nu är det dags för en träff i Jönköping.

Onsdag den 20 november har vi en träff i Jönköping för våra lokala nattvandrargrupper.

Inbjudan är utsänd via nattvandrarmailen till grupper i Jönköpings län samt grupper inom rimligt avstånd från Jönköping.

Glöm inte anmäla er enligt inbjudan till: info@nattvandring.nu

Välkomna