Nattvandring.nu

142 Familjen välkomnas

Det är 142 Familjen, Skogås/Huddinge kommun, som nu tecknat avtal och kommer vandra under namnet:
NATTVANDRARNA 142 FAMILJEN

Gruppen är unga vuxna som nattvandrar, för ungdomarna i Skogås, med stöd av bland annat Huddinge kommun.
De vandrar för att öka samhörigheten, tryggheten och minska osäkerheten mellan Skogås ungdomar.

Vi hälsar er varmt välkomna till stiftelsen nattvandring.nu och önskar er fortsatt lycka till i det viktiga arbete ni genomför.

Läs gärna mer här.