Nattvandring.nu

Allmän information

Med tanke på den senaste tidens händelser uppkommer frågor kring nattvandringen.
Bland annat: Vågar man nattvandra?

För oss är svaret enkelt. 
JA!
Vi skall nattvandra, vi skall bry oss, vi skall finnas ute för våra barn och ungdomar. Det är inte farligt. 

Under 2016 genomfördes det, inom stiftelsen nattvandring.nu, drygt 15 000 vandringar som engagerade runt 45 000 vuxna. Att vi nu, på kort tid, haft två skyddsstopp är självklart inte acceptabelt men det visar också att vi bryr oss om våra nattvandrare och att vi agerar när något händer. Det visar också att vi har en god samverkan med polis, kommuner och andra myndigheter.

Vi hoppas att fler vuxna vill vara med där ute och att vi tillsammans är positiva förebilder för våra barn och ungdomar. Vi behövs och många ungdomar saknar vuxna förebilder – vilket vi skall vara.

Så – det finns alltid en röd jacka till dig också – när går du med oss ut?

Janne Lundholm, verksamhetschef
Stiftelsen nattvandring.nu