Nattvandring.nu

Ang. oroligheterna i Stockholm

Med anledning av oroligheterna i Stockholms län och risken att de sprider sig över landet vill vi här ge lite information.

Stiftelsens kansli får nu information från "Staben - Stockholms län" kring läget, hur det varit och vad som kan tänkas ske. Denna information går ut till alla våra lokala nattvandrargrupper över landet - då det enligt bedömningar finns risk att oroligheterna kan spridas över landet.

Vi vill också påminna om vad som gäller:

- Nattvandrare skall följa myndigheters uppmaning och order.
- Nattvandrare skall inte ingripa, gripa eller på annat sätt gå polis eller annan myndighets ärenden.
- Nattvandrare skall i första hand se till sin egen och gruppens säkerhet.
- Nattvandrare skall på fältet samverka med polis, räddningstjänst, fältare, socialtjänst, kollektivtrafik med flera.

Vandra lugnt!