Nattvandring.nu

Civilkuragestipendiet till Nattvandrarna landskrona

Måndag 25 februari 2013 delade Landskrona stad ut CIVILKURAGESTIPENDIET.

Civilkuragetstipendiet, en prissumma på 15.000 kronor, tilldelades i år NATTVANDRARNA LANDSKRONA.

Motiveringen löd:
För att Landskrona nattvandring består av människor som investerar sin fritid för att dra sitt strå till stacken, som helg efter helg ställer upp för att de bryr sig om sina medmänniskor. För ungdomar är det skönt att känna att det finns vuxna de kan prata med och lita på om något skulle hända på helgkvällarna. Landskrona nattvandring är en uppskattad grupp som bidrar till tryggheten i Landskrona och stärker vi-känslan.

Stiftelsen nattvandring.nu och alla nattvandrargrupper runt om i landet säger STORT GRATTIS till priset och kan bara hålla med i det som sägs i motiveringen.