Nattvandring.nu

Danskt Landsmöte 2015

Det danska landsmötet, som genomförs varje år i Danmark, samlade denna gång över 200 nattvandrare från nästan 100 lokala grupper.
Thit Aaris-Höeg, administrativ direktör för Fonden för socialt ansvar, hälsade välkommen och lyfte fram nattvandringen som ett av de viktigaste sociala projekten i Danmark.
Janne Lundholm, stiftelsen nattvandring.nu, presenterade verksamheten i Sverige, utvecklingen och betonade också vikten av det nordiska samarbetet.
Dan Taxböl, Sekretariatschef för Natteravnene Danmark, lyfte också upp vikten av det nordiska samarbetet men också att om man vill nattvandra i något av de nordiska länderna tar man kontakt med resp. lands sekretariat.
Under dagen genomfördes och workshops med olika inriktningar där alla deltog.

(Foto: Natteravnene Danmark)