Nattvandring.nu

En liten påminnelse

En liten påminnelse till våra lokala nattvandrargrupper.

Glöm inte att läsa mailen, besvara inkommande mail om svar önskas, besvara våra enkäter och tänk på att inventeringen skall vara inne senast 31 augusti.Länk till inventeringen hittar ni i nattvandrarmailen.