Nattvandring.nu

Enastående insatser

Nattvandrarna har varit en tillgång - trygga vuxna som lugnat och fört dialog.

Sedan oroligheterna startade i Stockholms län har många nattvandrargrupper varit aktiva varje kväll. Dels inom sina närområden men också i kollektivtrafiken.

Vi kan, precis som Krisstaben, SLs Trygghetscentral, Polis på fältet, boende, fältare med flera, konstatera att nattvandrarna har haft en positiv effekt.
Det har i nästan varje rapport vi fått och förmedlat tydligt framgått att ni nattvandrare gjort en stor insats för att lugna och söka dialog.

Senast i morgonens information (27/5 06.30) kunde vi läsa att en nattvandrargrupp hittat och tagit hand om en ryggsäck innehållande ett stort antal Molotowcocktails.
Självfallet överlämnades denna till polisen.

Vi skall heller inte glömma de grupper som vandrat i övriga landet - alla skall ta åt sig äran och fortsätta vandra med stolthet.

Så ni alla - er insats har varit och är ovärderlig och till er alla vill vi från alla parter framför ett stort tack för er insats. Tillsammans med alla hoppas vi nu att det lugnar sig och att ni får en chans att vila upp er.

Ert engagemang gör skillnad.