Nattvandring.nu

Enkät för 2015

Vår enkät för verksamhetsåret 2015 är utsänd.

Alla våra lokala nattvandrargrupper har i sin nattvandrarmail fått länken till årets enkät. Den berör antalet vandringar och personer men också några frågor kring verksamheten.

Enkäten är öppen till den 15 februari 2016, klockan 24.00.

Tack för er medverkan och hjälp.

Hälsningar
Janne på kansliet.