Nattvandring.nu

Enkäten utsänd

Enkäten för verksamhetsåret 2014 är nu utsänd.

Alla våra lokala nattvandrargrupper hittar enkäten i sin mail - nattvandrarmailen - och vi är tacksamma för att ni besvarar denna.

Era svar vill vi ha senast 31 januari.

Tack för hjälpen.