Nattvandring.nu

Föreläsning Hallsberg

Nattvandrarna Hallsberg och Ungdomsgården C2 arrangerar en gratis drogföreläsning för allmänheten i syfte att förebygga för en drogfri framtid för våra barn & ungdomar.

I SAY NO DRUGS-FÖRELÄSNING
Den 4 november, kl.18:30 - 19.50
Plats: Aulan på Alléskolan, Södra Allén 14, Hallsberg.

Anmäl dig till: hallsberg@nattvandring.nu 

VÄLKOMNA