Nattvandring.nu

Föreläsning Haninge kommun

Kvällen arrangeras i samverkan mellan Haninge kommun, polisen, Nattvandrarna Västerhaninge och stiftelsen nattvandring.nu.

Hur står det till i Västerhaninge? Hur är det med droger? Ett ungdomsproblem?
Välkommen till en kväll kring dessa frågor och föreläsning om:

  • Ett ungdomsproblem?
  • Vad kan du göra och vad kan du bidra med för att ditt och andras barn ska få en trygg miljö?
  • Hur kan du förebygga bruket av våld, alkohol och andra droger?
  • Hur kan vi engagera oss i våra barn och ungdomar?

Datum: torsdag 27 november Tid: 19.30 – 21.00 Plats: Åbygården, Kyrkvägen 3, Västerhaninge

Medverkande:
Representant från Polisen Haninge
Janne Lundholm, stiftelsen nattvandring.nu
Representant från Socialtjänsten, Haninge Kommun

Janne Lundholm, kommunikationsansvarig stiftelsen nattvandring.nu, har stor erfarenhet av nattvandring, vuxenengagemang, föreningsliv och föräldraskapet. Janne är en mycket uppskattad föreläsare som bjuder på sig själv, sina egna erfarenheter, inspirerar och kittlar. Han berör föräldrarollen, ansvaret, hur våra barn och tonåringar är, vad vi vuxna kan göra och beskriver på ett levande sätt händelser som griper tag i dig.