Nattvandring.nu

God Jul och Gott Nytt År

 

Så är vi där igen. Ett år är snart slut och vi står inför ett nytt spännande år.
Året som gått har varit spännande och utvecklande med bland annat uppstartade projekt, som samverkan med Brottförebyggande Centrum i Värmland och Prata Om Alkohol.
Men också nya lokala nattvandrargrupper har tillkomitt vilket är glädjande.
Vi går nu med ny kraft in i det 6:e verksamhetsåret och kan konstatera att intresset är fortsatt stort för stiftelsen, det vi erbjuder och nya spännande projekt.

Vår förhoppning är att vi under 2014 skall stärka stiftelsen och våra lokala nattvandrargrupper än mer. Men också att vi fortsätter växa, bli starkare och mer synliga i olika sammanhang.

Från styrelsen, kansli och våra lokala nattvandrargrupper vill vi framföra ett varmt och innerligt tack till samtliga partners.
Vi alla vill också tacka alla lokala nattvandrargrupper och engagerade vuxna - för ert engagemang och önskar er alla
EN GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.