Nattvandring.nu

"Hej Främling" välkomnas

Det är med stor glädje och stolthet vi idag kan hälsa organisationen HEJ FRÄMLING! välkommen till stiftelsen nattvandring.nu.

Man kommer nu, förutom sin övriga verksamhet, att nattvandra i Östersund.

Hej Främling! Bygger relationer som bidrar till positiv integration i samhället och möjliggör meningsfull sysselsättning för alla.

Läs mer på www.hejframling.se