Nattvandring.nu

Henric Byström ny ledamot

Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige, har tillträtt som ledamot i styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu

Henric Byström ersätter Mark Jensen, VD Carlsberg Sverige.

Från styrelse, kansli och alla nattvandrargrupper vill vi framför ett stort tack till Mark Jensen samtidigt som vi alla hälsar Henric välkommen till styrelsen.