Nattvandring.nu

Högalid, Södermalm - Välkomna!

Nu har vi tecknat avtal med en lokal nattvandrargrupp på Södermalm till allas glädje.

Det är Nattvandrarna Högalid som tecknat avtal med stiftelsen nattvandring.nu.

Nattvandringen kommer drivas av det Lokala Brottsförebyggande Rådet Högalid i samverkan med andra aktörer på Södermalm.

Vi alla hälsar er välkomna till nätverket och önskar er lycka till.