Nattvandring.nu

IOGT-NTO Jordbro tecknar avtal

Vi hälsar en ny nattvandrargrupp välkommen i Stockholms län och till nätverket inom stiftelsen nattvandring.nu.

Denna gång är det den lokala IOGT-NTO föreningen i Jordbro som tecknat avtal.
Nattvandringen kommer gå under namnet "Nattvandrarna Jordbro IOGT-NTO".

Vi alla önskar gruppen lycka till med nattvandringen och sin verksamhet i Jordbro.