Nattvandring.nu

Information ang Östersund

PRESSINFORMATION - 
ANG. SKYDDSSTOPPET FÖR NATTVANDRARNA I ÖSTERSUND
Efter nattens händelser har Janne Lundholm, verksamhetschef vid stiftelsen nattvandring.nu flugit upp till Östersund.

Under eftermiddagen och kvällen har Janne träffat de drabbade som fysiskt mår väl men självklart mår sämre psykiskt.

”Detta är första gången någon nattvandrare på detta sätt blir drabbad vilket vi självklart beklagar och absolut inte kan acceptera. Att det skulle röra sig om ett ”bus” känns avlägset. Dialog med Polisen finns och under onsdagen kommer Polis, kommunens uppsökarteam och nattvandrare att mötas för att prata igenom situationen”, säger Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu.

För kvällen o natten finns nu beredskap om något nytt skulle inträffa – vilket vi självfallet hoppas det inte gör.
Vi vill också tacka alla för det stöd till de drabbade som visats.
Skyddsstoppet för nattvandrarna i Östersund gäller tillsvidare.