Nattvandring.nu

Information från styrelse och kansli

Vi vill här informera om några förändringar som skett senaste veckan.

Vid styrelsemötet 27 maj avgick Kajsa Bergqvist, pga. tidsbrist, som styrelsens ordförande. Kajsa blir glädjande nog kvar i styrelsen som ledamot.

Till ny ordförande valdes Hans G Svensson som sedan stiftelsen bildades 2008 varit ledamot i styrelsen.

Vera Dordevic har nu bestämt sig för att lämna verksamheten för nya utmaningar.
"Genom att vara med under uppbyggnad och utveckling av vår verksamhet har det varit 6 fantastiskt roliga år. Men det är nu dags att gå vidare i livet och till nya utmaningar. Jag kommer dock alltid att vara en nattvandrare", säger Vera som nu lämnat sin tjänst. 

"Jag har haft förmånen att vara med Vera och Janne från grunden i skapandet av vår verksamhet. För det gedigna och hängivna arbete som Vera lagt ner under dessa år är jag mycket tacksam. Jag önskar henne all lycka till när hon nu vill prova sina vingar någon annanstans", säger Hans G Svensson. Rekrytering av ersättare har inletts.