Nattvandring.nu

Jan-Olof Nilsson, Klågerup, pristagare

Vi gratulerar JAN-OLOF NILSSON, nattvandrarna Klågerup och medlem i vårt STeam.

Jan-Olof har fått motta Lion Clubs Baras uppmuntringspris - Lejonslanten 2015 för sina ideella insatser inom kommunen.

Vi bifogar några bilder och Lions motivering.
Jan-Olof med frun vid sin sida fick motta priset 2015-09-06

ETT STORT GRATTIS från stiftelsen, styrelse, kansli och alla lokala nattvandrargrupper i landet.