Nattvandring.nu

Jonas Abrahamsson lämnat styrelsen

Jonas Abrahamsson, E.ON, har entledigats på egen begäran från styrelsen i stiftelsen nattvandring.nu.

"Att Jonas Abrahmsson nu lämnar styrelsen är inget dramatiskt utan ett fullt naturligt steg. Jonas tid för styrelsearbetet räcker för närvarande inte till då E.ON genomgår en förändring både internt och externt. Vem från E.ON som kommer att ersätta Jonas Abrahamsson är idag inte klart", säger Janne Lundholm, verksamhetsansvarig stiftelsen nattvandring.nu.

Vi alla, lokala nattvandrargrupper, kansli, övriga partners och styrelsen tackar Jonas för hans stora engagemang i stiftelsen nattvandring.nu.