Nattvandring.nu

"KÖP INTE SPONSRING VIA TELEFON"

OBS! INGEN INSAMLINGSVERKSAMHET VIA TELEFON!

De senaste dagarna har vi mottagit ett antal mail från företag och privatpersoner som undrar om vi bedriver insamling via telefon.

Stiftelsen nattvandring.nu har inte med denna typ av verksamhet att göra och vi tar bestämt avstånd från det.

Att man hänvisar till vår verksamhet, våra lokala nattvandrargrupper och vår webbsida är allvarligt. 
Den information vi fått del av är att företaget som ringer och söker "sponsring" är baserat i ÖREBRO län och lär tidigare ha varit inblandat i liknande handlingar.
Telefonören kan ringa från ett mobilnummer.

KÖP INGEN "SPONSRING" PÅ TELEFON! 

Det har även förekommit att "privatpersoner" sökt upp företag för att samla in pengar till ett arrangemang (ofta ungdomsdisco) som lokala nattvandrargrupper skall stå bakom. Det har visat sig vara rent bedrägeri då man lyckats övertyga företag att bidra med pengar. Något arrangemang har aldrig ägt rum och pengarna är borta.

OBS! Får ni förfrågan via telefon eller besök, be om skriftlig information och ta gärna kontakt med stiftelsen nattvandring.nu, kansliet, på telefon 08-50 66 55 80 innan ni accepterar något. 

GÅ INTE MED PÅ NÅGOT INNAN DU/DITT FÖRETAG KONTROLLERAT MED OSS.

Stiftelsen nattvandring.nu