Nattvandring.nu

Kajsa Bergqvist lämnar styrelsen

Vi vill informera om att Kajsa Bergqvist lämnat sitt uppdrag som ledamot av styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu.

Kajsa har idag fullt upp med olika uppdrag och verksamheter och då Kajsa själv känner att hon inte kan och hinner lägga den tid som behövs, är det bättre att lämna uppdraget.

Från styrelse, partners, lokala nattvandrargrupper och kansli sänder vi ett stort tack för Kajsas engagemang i stiftelsen och arbetet i styrelsen.