Nattvandring.nu

Kvinnors Utvecklingsgrupp i Nyköping

Vi kan idag hälsa ytterligare en kvinnogrupp välkomna.

Det är Kvinnors Utvecklingsgrupp i Nyköping som igår, 12 sept, tecknat avtal och ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Kvinnor utvecklingsgrupp bildades 28 maj 2016 i Brandkärr, Nyköping. Man bedriver idag en verksamhet som omfattar:
- idrottsverksamhet för barn och ungdomar
- filmkvällar
- samtalskvällar
- hjälp med myndighetskontakter
Syftet med verksamheten är i övrigt främst att hjälpa invandrarkvinnor att komma ut i samhället, skapa kontakter och få nya vänner.

Vi alla hälsar gruppen välkommen till oss och önskar lycka till.