Nattvandring.nu

NY SAMVERKANSPARTNER

Vid dagens presskonferens i Karlstad undertecknades ett nytt samverkansavtal.

På presskonferens hos Trygghetscenter i Karlstad undertecknades idag ett unikt samverkansavtal mellan BFC i Värmland (Brottförebyggande Centrum) och stiftelsen nattvandring.nu.

Avtalet har som grund att öka tryggheten i Värmland.

Vi ser fram emot att tillsammans med nattvandring.nu driva arbetet mot ett tryggare Värmland. Vi vill se att Värmland är bäst i landet när det gäller nattvandring och vår ambition är att utgöra en motor i det arbetet på länsnivå, säger Stellan Lindskoog, ordförande för Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).

Från oss på Trygghetscenter ser vi en stor potential att utveckla nattvandringen och få fler idellt engagerade vuxna ute på gator och torg - för våra ungdomar - och därmed ett tryggare samhälle. Det är viktigt att ta tillvara på de ideella krafter som finns för att tillsammans öka tryggheten, säger Robin Olsson, Säkerhetskoordinator Räddningstjänsten/Trygghetscenter Karlstad.

Här kan du läsa och höra mer.

Sveriges Radio P4 Värmland
NWT

 

Se också pressmeddelande under INFORMATIONSMATERIAL.