Nattvandring.nu

Nattvandringen Höör stärks i ny överenskommelse

Parterna Nattvandrarna, Höörs kommun och Föreningsalliansen har gått in ett samarbete för att öka vuxnas närvaro där ungdomar finns. Satsningen pågår under sommaren 2016, förhoppningen är att kunna minska risk för skadegörelse och att öka tryggheten under dygnets mörka timmar.

Överenskommelsen handlar om att förstärka Nattvandrarnas aktiviteter med vuxna ur föreningslivet och ett höjt ekonomiskt bidrag från Höörs kommun. Man kommer också att säkerställa och öka kvalitén på den utrustning nattvandrarna behöver för att bedriva verksamheten. Bland annat kommer man att ha bättre tillgång till den bil kommunen ställer till förfogande.