Nattvandring.nu

Nordisk nattvandrarmöte

Den 25 september avhölls årets andra nordiska nattvandrarmöte. Denna gång i Danmark.
Denna gång i samband med det danska Landsmötet.
Representanter från natteravnene Danmark, Norge, Färöarna och Grönland deltog samt från Sverige
(Janne Lundholm, stiftelsen nattvandring.nu).
Gemensamma frågor lyftes och vi var alla eniga om att stärka vår samverkan på många sätt.
Bland annat kring nattvandrarnas dag, pressinformation, partners med mera.