Nattvandring.nu

Nordiskt nattvandrarmöte

Fredag 6 mars genomfördes ett nordiskt nattvandrarmöte i Bergen/Norge.

I samband den norska jubileumskonferensen (25 år) hade man också ett nordiskt nattvandrarmöte, dit Natteravnene Danmark, Natteravnene Färöarna, Natteravnene Norge och Stiftelsen nattvandring.nu (representant för Sverige) var inbjudna. Totalt deltog ett 20-tal personer i denna nordiska träff.

Det nordiska mötet avhölls fredagen 6 mars och blev starten på ett mer intensifierat nordiskt samarbete. Alla var överens om att vi skall utveckla det nordiska samarbetet kring nattvandring och ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar.

Ett första arbetsmöte, med en representant från resp. land, skall avhållas i Stockholm hos nattvandring.nu före juni månad 2015.
Därefter blir det ett nytt nordiskt möte i Danmark. Detta genomförs i samband med deras årsmöte under september månad.