Nattvandring.nu

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen - digital samverkan

Stiftelsen nattvandring.nu inleder samverkan med och genom appen TRYGVE. Samarbetet innebär att alla våra nattvandrare kan ansluta sig till trygghetsnätverket i appen. Med Trygve samverkar nattvandrare digitalt med varandra, lokala aktörer och även direkt med de boende i området.

Läs mer i pressmeddelande.