Nattvandring.nu

Nytt samarbete

Stiftelsen nattvandring.nu och Prata Om Alkohol inleder nationellt samarbete för att stärka föräldrarnas roll i arbetet med att få ungdomar att välja bort alkohol.

Skolan når alla ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Därför finns det stora möjligheter att påverka ungdomarnas framtida vanor och minska alkoholbruket. Skolan gör en hel del, men kan inte ta hela ansvaret.

Föräldrar är den viktigaste resursen i arbetet med att motverka att ungdomar dricker alkohol. Problemet är bara att de är ovana att vara aktiva i skolan och det förebyggande arbetet. Det vill nu nattvandring.nu och Prata Om Alkohol ändra på genom att avdramatisera och förenkla ett engagemang.

Samarbetet går ut på att verksamheterna skall synas tillsammans när så är möjligt, t.ex. vid föreläsningar, informationsträffar, skolbesök med mera.
Du kan läsa mer om Prata Om Alkohol här.

Vera Dordevic, verksamhetschef Stiftelsen nattvandring.nu:

”Genom samverkan med Prata Om Alkohol får vi ytterligare ett verktyg för ett ökat vuxenengagemang. Då alkohol är en del av det vi möter som nattvandrare är det också viktigt att vi kan vara delaktiga i stärkandet av föräldra- och vuxenansvaret i det förebyggande arbetet.”

Per Hazelius, verksamhetsansvarig Prata Om Alkohol:

”Det finns en stor nytta att involvera föräldrar tidigt i det förebyggande arbetet. Nattvandring.nu erbjuder föräldrar en enkel, trygg och stabil form av föräldrasamverkan, vilket vi vill uppmuntra och vara delaktiga i.”