Nattvandring.nu

Östersund 4 november

Det är dags för en träff i Jämtland - Östersund.

Måndag 4 november är det nattvandrarträff i Östersund för alla våra Jämtlandsgrupper.

Inbjudan är utsänd till grupperna i Jämtland via nattvandrarmailen.

Glöm inte meddela hur många ni kommer från resp. grupp vi mail till info@nattvandring.nu

VÄLKOMNA