Nattvandring.nu

SKYDDSSTOPP I ÖSTERSUND

AKUT!
OMEDELBART SKYDDSSTOPP FÖR NATTVANDRARNA ÖSTERSUND

Med omedelbar verkan stoppar vi alla nattvandring i Östersund.
Orsaken är de angrepp som senaste tiden skett mot nattvandrares bostäder. Polisen är inkopplad och nattvandrarna får det stöd och hjälp som behövs.

Janne Lundholm, verksamhetschef
Stifltelsen nattvandring.nu