Nattvandring.nu

Samverkan i Tyresö

Nattvandrarna Tyresö och X-Cons Tyresö ingår samverkan kring nattvandring men kommer även fortsättningsvis vara två föreningar.

Det innebär att nattvandrarna Tyresö flyttar till samma lokal som X-Cons Tyresö och båda föreningarna kommer därmed nattvandra med våra röda välkända jackor.