Nattvandring.nu

Somaliland välkomnas

Nattvandrarna Somaliland, Malmö, Skåne län är en ideell förening som bildades 1997 och har som målsättning att:

 • Främja samverkan för integration i det svenska samhället
 • Främja ungdomarnas delaktighet i samhället...
 • Främja jämlikhet mellan kvinnor och män
 • Ordna fritidsverksamhet, idrott, motion och rekreation för barn och ungdomar
 • Öka barns, ungdomars och vuxnas psykiska välbefinnande
 • Främja möjligheterna till delaktighet för personer med funktionshinder
 • Aktivt medverka till arbete och egen försörjning bland somalier
 • Samarbeta med svenska och andra etniska föreningar i Malmö
 • Främja somaliska barn och lära dem deras kultur och modersmål
 • Företräda sina medlemmar inför myndigheter och kommuner och via dessa kontakter arbeta för att lösa sina medlemmars problem
 • Motverka alla slag av droger såsom kat
 • Ordna kurser och studiecirklar genom studieförbund

Nu kommer man också att bedriva nattvandring i bland annat Rosengård.
Då föreningen är mycket välkänd har vi denna gång låtit de behålla föreningsnamnet även i vår verksamhet.

Stiftelsen nattvandring.nu tackar för det förtroende vi fått och ser fram emot ett positivt och utvecklande samarbete för alla parter.

Läs gärna mer på: http://www.somalilandforening.se/