Nattvandring.nu

Somaliska kvinnoföreningar startar nattvandring i Rinkeby

Genom lokalt engagemang från två somaliska kvinnoföreningar i Rinkeby och samverkan med Rinkeby-Tensta stadsdelsnämnd kan vi nu hälsa två nya lokala grupper välkomna.

Det är Nattvandrarna Föräldrar i Rinkeby och Nattvandrarna Iftinka Rinkeby som nu tecknat avtal med stiftelsen nattvandring.nu.

Det är två somaliska kvinnoföreningar som är mycket aktiva i stadsdelen och som har en vilja, ett engagemang och tro på nattvandringen som är fantastisk.

Detta har blivit möjligt genom föreningarnas egna initiativ men i samverkan med stadsdelsnämnden, fältverksamhet, medborgarvärdar och stiftelsen nattvandring.nu.

Vi hälsar båda grupperna välkomna och ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete med grupperna, stadsdelsnämnd, fältare, medborgarvärdar, polisen och många fler.