Nattvandring.nu

Stadium ersätts av Wackes

Stadium har nu lämnat stiftelsen nattvandring.nu som partner, men samtidigt ersatts av Wackes AB.

Detta har varit en planerad övergång sedan Wackes AB köpte och övertog verksamheten i Stadium Promotion.

Därmed vill vi alla till Stadium framföra ett stort tack för de 8 år vi haft tillsammans och vi hälsar också Wackes välkomna som partner till stiftelsen.

För alla lokala nattvandrargrupper innebär det ingen förändring utan alla orderrutiner på jackor, trycksaker med mera löper på precis som vanligt.