Nattvandring.nu

Statistik för 2014

Vi kan nu redovisa statistiken för 2014.

Som vanligt har vi mätt antalet genomförda vandringar, antalet vandrare och könsfördelningen.
Det är glädjande siffror att vi har en ständigt stigande kurva både vad gäller antalet nattvandringar men också när det gäller antalet genomförda vandringar. Ha i åtanke när ni läser staplarna att alla siffror är lite i underkant då vi haft en svarsfrekvens på drygt 70%. Det innebär att verkligen lite högre.

Men - vi skall inte slå oss till ro. Det behövs än fler vuxna ute för våra barn och ungdomar. Tack till alla er som bidrar till att vi har en positiv trend. Tack till alla er som är engagerade för våra barn och ungdomar. Tack till alla er eldsjälar.