Nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandring.nu och...

...våra drygt 270 lokala nattvandrargrupper tar avstånd från och vill inte bli jämställda med SOO (Soldiers of Odin) eller andra extrema organisationer.

Det är olyckligt men samtidigt inget vi kan göra något åt, att dessa organisationer kallar sig nattvandrare. Däremot är det av största vikt att vi alla är tydliga och tar avstånd och att vi inte vill bli sammankopplade med destruktiva krafter. Vi ska istället gemensamt visa upp den goda sidan av nattvandringen.

Idag engagerar vår stiftelse drygt 40 000 vuxna som bryr sig, finns till hands, är positiva förebilder och som skapar och ger trygghet – alla med vår välkända röda jacka eller väst.

Som grund för verksamheten inom stiftelsen nattvandring.nu såväl som inom de lokala nattvandrargrupperna skall en värdig och jämställd människosyn ligga, oavsett hudfärg, kön, religion, sexuell läggning, etnisk- och/eller kulturell bakgrund.

Vi har idag många olika föreningar, även invandrarföreningar, som nattvandrar under nattvandring.nu och vi hälsar självfallet nya grupper välkomna att ansluta sig – kostnadsfritt – genom vårt nätverksavtal.

Vi vet idag att våra röda jackor är en tydlig signal till allmänheten att här finns en vuxen som bryr sig och det skall vi fortsätta med att göra. Bry oss.

Stiftelsen nattvandring.nu styrelse och kansli