Nattvandring.nu

Stopp i mailservern

Fredag, 2014.12.05.
Vi har för närvarande problem med vår mailserver.
Detta gör att vi inte kan logga in, läsa eller besvara mail.

Arbete pågår för fullt för att åtgärda problemet.
//Janne