Nattvandring.nu

Tack för 2016 och Gott Nytt År

Ett år går mot sitt slut.
Året 2016 har varit ett spännande, utmanande, utvecklande men också stimulerande år.
Många nya grupper har anslutit sig till stiftelsen nattvandring.nu men en del grupper har också lagts ner eller gjorts vilande.
Under året har vi passerat 300 lokala nattvandrargrupper och som prognosen ser ut idag kommer vi fortsatt att växa under 2017.

Från styrelse, kansli och partners vill vi rikta ett stort, varmt och innerligt tack till alla lokala nattvandrargrupper för ert engagemang. Tack till alla eldsjälar som ger tid för det dyrbaraste vi har - våra barn och ungdomar - för att verksamheterna skall fungera.
Tack också till alla er som gått med oss ut på dag- och nattvandring. Ni har under året varit över 40 000 personer runt om i landet som tillsammans genomfört mer än 15 000 nattvandringar. 

Nu ser vi alla fram emot ett nytt år med många nya utmaningar och fler lokala nattvandrargrupper.

TACK TILL ER ALLA och GOTT NYTT ÅR