Nattvandring.nu

UPPHÄVT SKYDDSSTOPP ÖSTERSUND

UPPHÄVT SKYDDSSTOPP FÖR NATTVANDRARNA ÖSTERSUND

Med anledning av det skyddsstopp för nattvandrarna i Östersund som las tisdag 13 mars 2017 kan vi nu informera om att detta upphävs med omedelbar verkan.

” Vi har under senaste dygnet haft en mycket bra och positiv dialog med polisen i Östersund och kommunens uppsökarteam.
Nu kan vi, alla tillsammans, konstatera att det som inträffat inte var en företeelse riktat generellt mot nattvandrarna Östersund, utan mot en enskild engerad vuxen som nattvandrar, bryr sig, är en vuxen förebild och finns till hands för barn och ungdomar. Självklart är det inträffade inte acceptabelt men vi har nu gjort en helhetsbedömning vilket innebär att vi upphäver det lagda skyddsstoppet med omedelbar verkan.”,
säger Janne Lundholm, verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu.

Från alla berörda vill också framför ett stort och innerligt tack för allt stöd som ni visat.

Vår gemensamma förhoppning är att fler vuxna vill engagera sig i nattvandringen Östersund och därmed också vara positiva trygga vuxna som visar att man bryr sig och skapa positiv dialog med ungdomarna.

I övrigt kommer inga ytterligare kommentarer att ges kring det inträffade.

 

Östersund 2017-03-14

Janne Lundholm
Verksamhetschef stiftelsen nattvandring.nu