Nattvandring.nu

Uppmaning att läsa mailen

Med anledning av oroligheterna i Stockholms län samt i övriga landet vill vi uppmana våra lokala nattvandrargrupper att:

- kontinuerligt läsa och bevaka era mailboxar
- nattvandrar ha gärna koll på mailen via mobiltelefonen

Vi sänder kontinuerligt ut mail så fort vi får viktig information från den Krisstab som finns i Stockholms län.
Vissa mail går bara till Stockholms läns grupper medan andra går till alla grupper i landet. Detta beror på vilket innehåll som informationen har.

Men - ha koll på mailen.

Hälsningar

Kansliet