Nattvandring.nu

VARNING - SPONSORSÄLJARE PÅ TELEFON

Sedan en tid blir företag kontaktade av ett Örebroföretag ang. sponsring av nattvandringen. 

Man erbjuder sponsorpaket från 1 000 kr och uppåt.
Säljaren hänvisar till att stödet bland annat kommer den lokala nattvandrargruppen tillgodo.

Vi vet att man bland annat kontaktar företag på orter där ENDAST grupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu (röda jackor) är representerade, där lokala grupper precis har startat med ”röda jackor” och så vidare. Man ”bevakar” således våra informationskanaler för att vara uppdaterade på var man kan ”sälja”.
”Säljmetoden” är vilseledande då man hänvisar till att bidraget kommer nattvandrargrupperna tillgodo.

Stiftelsen nattvandring.nu har inget med detta företag att göra och INGET STÖD tillfaller de drygt 300 grupper som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Vi uppmanar därför ALLA FÖRETAG – små som stora – att INTE SÄGA JA TILL NÅGOT SPONSORPAKET VIA TELEFON.