Nattvandring.nu

VARNING - VARNING - VARNING

V A R N I N G - V A R N I N G

Vi måste tyvärr återigen informera om det "bedrägeri" som pågår för att samla in pengar till "nattvandringen eller nattvandrarna".


INGA PENGAR KOMMER NÅGON AV DE IDAG ÖVER 300 LOKALA GRUPPER, SOM ENGAGERAR DRYGT 45 000 VUXNA, SOM INGÅR I VÅRT NÄTVERK!


Vi får nästan dagligen telefonsamtal från företag som vill kontrollera om pengarna tillfaller våra grupper och tyvärr måste vi informera om att så inte är fallet.