Nattvandring.nu

VARNING - VARNING

Just nu figurerar det med mail avsändare Birgitta Nilsson i Kramfors, domän Kramfors kommun.
Ni uppmanas att klicka på en länk då ni överskridit lagringsgräns.

GÖR INTE DETTA - DETTA ÄR SPAM och innehåller förmodligen skadlig programvara. ÖPPNA INTE LÄNKEN!

Detta är anmält och kommunen är informerad.

Hälsningar
Janne - kansliet