Nattvandring.nu

VIKTIGT! VARNING - VARNING - VARNING

VIKTIG VARNING!

Som vi tidigare informerat om är det nu ett företag i Örebro som använder all nattvandring för att dra in pengar.

Det kan gå till så här:

I X-stad finns idag endast en lokal nattvandrargrupp. Denna tillhör stiftelsen nattvandring.nu.

Företaget ringer upp kommunen, större företag, lokala handlare och ber dom stötta nattvandringen i X-stad. När någon svarar JA sänds en faktura. Beloppen varierar från 1 000 kr och upp till 5 000 kr.

När så den lokala nattvandrargruppen nu i början på året sänder in ansökan om bidrag, som man alltid gjort, till kommun eller lokala företag får man beskedet:

Nej, vi har redan stöttat er i år. Vi fick en faktura från företaget X i Örebro. Dit har vi betalt X-kronor.

Vi uppmanar nu alla våra lokala nattvandrargrupper att informera era lokal partners, kommuner med flera om att när de ”köper” erbjudandet från Örebroföretaget kommer inga pengar att gå till våra lokala nattvandrargrupper.

Det är oetiskt och omoraliskt att ett företag på detta sätt drar nytta av den idéella verksamhet som drivs av riktiga eldsjälar.

Vi, stiftelsen nattvandring.nu, tar självfallet avstånd från detta sätt och hoppas att kommuner, företag, lokala handlare med flera blir uppmärksammade på det som nu sker.

Stiftelsen nattvandring.nu