Nattvandring.nu

Välkomna - Vellinge

Så kan vi hälsa ytterligare en grupp i Skåne välkommen.

Det är Nattvandrarna Vellinge som nu drar igång och har tecknat avtal med oss.

Gruppen blev den 62:a gruppen i länet och vi och alla lokala grupper hälsar er välkomna.
Vi ser fram emot god och positiv samverkan.

VÄLKOMNA