Nattvandring.nu

Valla välkomnas

Så hälsar vi ytterligare en lokal nattvandrargrupp välkommen.

Denna gång är det Nattvandrarna Valla, Katrineholms kommun i Södermanlans län som tecknat avtal med stiftelsen.

Vi hälsar er välkomna önskar lycka till med nattvandringen.