Nattvandring.nu

Väse välkomnas

Ytterligare en lokal nattvandrargrupp i Värmland har tecknat avtal.

Ikväll genomfördes en informationsträff för intresserade i Väse/Värmland.
Medverkade gjorde Janne Lundholm/stiftelsen nattvandring.nu och Tomas Lybeck/Brottsförebyggande Centrum Värmland samt ett antal intresserade vuxna.

Efter information, frågor och diskussioner tecknades avtal med stiftelsen och vi kan därmed hälsa nattvandrarna Väse välkomna till nätverket.